ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Οι Κανόνες καθορίζουν τους γενικούς όρους και τις διαδικασίες για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την La Makeup Sp. z o.o. με έδρα τη Βαρσοβία μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος makeup.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας, που παρέχεται από την La Makeup Sp. z o.o. με έδρα τη Βαρσοβία, μέσω δωρεάν ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 

§ 1 Ορισμοί

 
1. Εργάσιμες ημέρες είναι οι ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
2. Παράδοση είναι η πραγματική πράξη παράδοσης στον Πελάτη από τον Πωλητή μέσω του Προμηθευτή των Προϊόντων, που καθορίζονται στην παραγγελία.
3. Προμηθευτής είναι το πρόσωπο ή η εταιρεία που συνεργάζεται με τον Πωλητή στη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων:
α) ΕΛΤΑ courier/Shipvam
β) Άλλες εταιρείες ταχυμεταφορών κατά περίπτωση.
4. Κωδικός πρόσβασης είναι μια ακολουθία γραμμάτων, αριθμών ή άλλων συμβόλων που επιλέγονται από τον Πελάτη κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και χρησιμοποιούνται για την προστασία της πρόσβασης στον Προσωπικό Λογαριασμό του Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
5. Πελάτης είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία, στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τους Νομοθετικούς Κανόνες και Κανονισμούς ή λόγω της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
6. Καταναλωτής είναι ένα φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή με έναν επιχειρηματία, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με τις επιχειρηματικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.
7. Λογαριασμός Πελάτη είναι μια ξεχωριστή σελίδα για κάθε Πελάτη, η οποία εγκαινιάζεται για λογαριασμό του από τον Πωλητή, αφού αυτός έχει εγγραφεί και συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών παράδοσης της υπηρεσίας Λογαριασμός Πελάτη.
8. Επιχειρηματίας είναι ο αυτοαπασχολούμενος, το νομικό πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα, στην οποία ο νόμος προσδίδει δικαιοπρακτική ικανότητα, ο οποίος ασκεί επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες για λογαριασμό του και διενεργεί δικαιοπραξίες που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.
9. Κανόνες είναι οι κύριοι κανόνες, που αναφέρονται εδώ.
10. Εγγραφή είναι η πραγματική ενέργεια που γίνεται σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες, απαραίτητη για να μπορεί ο Πελάτης να χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
11. Πωλητής είναι La Makeup Sp. z o.o. με έδρα στη Βαρσοβία (02-672), st. Domanevskaya 37, loc. 17.6, NIP: PL5252636585, REGON: 363029583, που αναφέρεται στο μητρώο επιχειρηματιών, το οποίο τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας, 12ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000587427, με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 56 450 000, 00 PLN, e-mail: [email protected], ο οποίος είναι επίσης ο ιδιοκτήτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
12. Ιστότοπος Καταστήματος είναι οι ιστότοποι, στους οποίους ο Πωλητής διαχειρίζεται το Ηλεκτρονικό του Κατάστημα που λειτουργεί στον τομέα Makeup.gr.
13. Προϊόντα είναι τα αγαθά που παρουσιάζει ο Πωλητής μέσω του δικτυακού τόπου του Καταστήματος, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς.
14. Φορέας δεδομένων είναι ένα υλικό ή εργαλείο που επιτρέπει στον Πελάτη ή τον Πωλητή να αποθηκεύει τις προσωπικές του πληροφορίες, έχοντας τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες στο μέλλον για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές, και το οποίο επιτρέπει την επαναφορά των αποθηκευμένων πληροφοριών χωρίς αλλαγές.
15. Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς είναι η σύμβαση που συνάπτεται εξ αποστάσεως με τους όρους που καθορίζονται από τους Κανόνες μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
 

§ 2 Γενικοί κανονισμοί και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

 
1. Όλα τα δικαιώματα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το όνομά του, το διαδικτυακό του τομέα, τον ιστότοπο του Καταστήματος, καθώς και τα πρότυπα, έντυπα, λογότυπα, που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Καταστήματος (εκτός από τα λογότυπα και τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Καταστήματος με σκοπό την παρουσίαση προϊόντων, τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν σε τρίτους) ανήκουν στον Πωλητή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που ορίζεται σύμφωνα με τους Κανόνες και τη συγκατάθεση του Πωλητή που εκφράζεται εγγράφως.
2. Ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσει δυνατή τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τους χρήστες του Διαδικτύου που χρησιμοποιούν όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο, τα λειτουργικά συστήματα, τους τύπους συσκευών και τους τύπους σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Η ελάχιστη τεχνική προϋπόθεση για τη χρήση του δικτυακού τόπου του Καταστήματος είναι Internet Explorer 11, Chrome 89 FireFox 86, Opera 53 ή Safari 5 ή νεότερη έκδοση, με ενεργοποιημένη τη Javascript, αποδοχή των cookies και διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο (ρυθμός μετάδοσης τουλάχιστον 256 kbps). Ο ιστότοπος Store είναι βελτιστοποιημένος για ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768 pixels.
3. Ο Πωλητής χρησιμοποιεί τον μηχανισμό των «cookies», τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή του Πωλητή στον σκληρό δίσκο της τελικής συσκευής του Πελάτη όταν αυτός χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του Καταστήματος. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία του ιστότοπου του Καταστήματος στις τελικές συσκευές του Πελάτη. Ο μηχανισμός αυτός δεν καταστρέφει την τελική συσκευή του Πελάτη και δεν αλλάζει τη διαμόρφωση των τελικών συσκευών του Πελάτη ή το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε αυτές τις συσκευές. Κάθε πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει τον μηχανισμό cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού της τελικής του συσκευής. Ο Πωλητής επισημαίνει ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες ή να παρεμποδίσει τη χρήση του ιστότοπου του Καταστήματος.
4. Για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω του δικτυακού τόπου του Καταστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους δικτυακούς τόπους του Καταστήματος, ο Πελάτης πρέπει να έχει ενεργό Λογαριασμό Χρήστη. Επιλέγοντας τη «ΕΛΤΑ courier/Shipvam» ή άλλη εταιρεία παράδοσης, ο Πελάτης πρέπει επίσης να διαθέτει ενεργό αριθμό τηλεφώνου και ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος απαιτείται για τους σκοπούς της Παράδοσης.
5. Για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω τηλεφώνου, ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει ενεργό αριθμό τηλεφώνου και ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Ο Πωλητής δεν επιτρέπεται να παρέχει παράνομο περιεχόμενο, και ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τον ιστότοπο του ή τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει ο Πωλητής, εάν παρεμβαίνει στο νόμο, την ευπρέπεια ή σε περίπτωση που επηρεάζει τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων.
7. Ο Πωλητής δηλώνει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του Διαδικτύου και η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο λήψης και αλλαγής των δεδομένων του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, επομένως ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εν λόγω κινδύνων. Ειδικότερα, ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας από ιούς και προγράμματα που προστατεύουν την ταυτότητα των χρηστών του Διαδικτύου. Ο Πωλητής δεν ζητά ποτέ από τον Πελάτη να του παράσχει τον Κωδικό πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή.
8. Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων και των λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Πελάτη για την πραγματοποίηση ενεργειών που παραβιάζουν τα συμφέροντα του Πωλητή, δηλαδή, διαφημιστικές δραστηριότητες άλλου Επιχειρηματία ή προϊόντος, τοποθέτηση περιεχομένου που δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Πωλητή, ανάρτηση ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου.
 

§ 3 Εγγραφή

 
1. Για τη δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει δωρεάν εγγραφή.
2. Δεν απαιτείται εγγραφή για την πραγματοποίηση παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
3. Για να εγγραφεί, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που παρέχεται από τον Πωλητή στον ιστότοπο του Καταστήματος και να αποστείλει τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής ηλεκτρονικά στον Πωλητή επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία στη φόρμα εγγραφής. Κατά την εγγραφή, ο Πελάτης ορίζει έναν ατομικό Κωδικό πρόσβασης.
4. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τους Κανόνες, αποδεχόμενος το περιεχόμενό τους, σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.
5. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο Πελάτης μπορεί να επιτρέψει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, σημειώνοντας το αντίστοιχο πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής ενημερώνει σαφώς για τον σκοπό της συλλογής των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, καθώς και για τους γνωστούς ή πιθανούς αποδέκτες των δεδομένων αυτών.
6. Η συγκατάθεση του Πελάτη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ σημαίνει τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με τον Πωλητή με ηλεκτρονικά μέσα.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, προσκομίζοντας στον Πωλητή σχετική επιστολή του Πελάτη. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί, για παράδειγμα, στη διεύθυνση του Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Μετά την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής, ο Πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση εγγραφής από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη φόρμα εγγραφής. Τη στιγμή αυτή συνάπτεται σύμβαση για την ηλεκτρονική παροχή της υπηρεσίας στο πλαίσιο του Λογαριασμού του Πελάτη και ο Πελάτης αποκτά τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του Λογαριασμό και να προβαίνει σε αλλαγές στα δεδομένα που παρασχέθηκαν κατά την Εγγραφή.
  

§ 4 Παραγγελίες

 
1. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο του Καταστήματος δεν αποτελούν προσφορά του Πωλητή σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αλλά είναι απλώς μια προσφορά προς τους Πελάτες για τη σύναψη μιας Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς.
2. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω του ιστότοπου του Καταστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 24/7.
3. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω τηλεφώνου, οι ώρες και οι ημέρες καθορίζονται στον ιστότοπο του Καταστήματος.
4. Ο Πελάτης, κάνοντας μια παραγγελία μέσω του ιστότοπου του Καταστήματος, πραγματοποιεί την παραγγελία επιλέγοντας τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Το προϊόν προστίθεται στην παραγγελία επιλέγοντας το κουμπί «ΑΓΟΡΑ» κάτω από το προϊόν, που παρουσιάζεται στον ιστότοπο του Καταστήματος. Αφού ολοκληρώσει ολόκληρη την παραγγελία και καθορίσει τον τρόπο παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής στο «Καλάθι», ο Πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία αποστέλλοντας το έντυπο παραγγελίας στον Πωλητή, κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» στον ιστότοπο του Καταστήματος. Κάθε φορά πριν από την αποστολή της παραγγελίας στον Πωλητή, ο Πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό κόστος των επιλεγμένων προϊόντων και της παράδοσης, καθώς και για όλα τα πρόσθετα έξοδα που υποχρεούται να καταβάλει σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς.
5. Ο Πελάτης που πραγματοποιεί τηλεφωνική παραγγελία χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου που υποδεικνύει ο Πωλητής στον ιστότοπο του Καταστήματος. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Πελάτης δηλώνει στον Πωλητή την ονομασία των προϊόντων από τον ιστότοπο του Καταστήματος, τον αριθμό των προϊόντων που επιθυμεί να παραγγείλει, τον τρόπο και τη διεύθυνση παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνσή του για αλληλογραφία, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί στον Πωλητή σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή. Κάθε φορά κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη για τη συνολική τιμή των επιλεγμένων προϊόντων και το συνολικό κόστος της επιλεγμένης μεθόδου παράδοσης, καθώς και για όλα τα πρόσθετα έξοδα που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο Πελάτης σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς.
6. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μέσω τηλεφώνου, ο Πωλητής θα αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης, ένα μέσο δεδομένων με πληροφορίες που περιέχουν τους Όρους επιβεβαίωσης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς. Η επιβεβαίωση περιλαμβάνει ιδίως: τις προδιαγραφές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, την τιμή του, το κόστος παράδοσης και πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλα έξοδα που ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς.
7. Ο Πελάτης που πραγματοποιεί μια παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πωλητής στον ιστότοπο του Καταστήματος. Στο μήνυμα που  αποστέλλεται στον Πωλητή, ο Πελάτης αναφέρει ιδίως: την ονομασία των προϊόντων, το χρώμα και την ποσότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Καταστήματος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του.
8. Μετά τη λήψη του μηνύματος που ορίζεται στην §4. σημείο 7, ο Πωλητής αποστέλλει στον Πελάτη απαντητικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρέχοντας τα στοιχεία εγγραφής του, την τιμή των επιλεγμένων προϊόντων και τον πιθανό τρόπο πληρωμής και παράδοσης, μαζί με το κόστος του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με όλες τις πρόσθετες πληρωμές που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς. Το μήνυμα περιέχει επίσης πληροφορίες για τον Πελάτη, ότι η σύναψη της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σημαίνει την υποχρέωση πληρωμής των παραγγελθέντων προϊόντων. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πωλητή, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει παραγγελία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πωλητή, αναφέροντας τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής και τη μέθοδο παράδοσης.
9. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο Πελάτης υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς για τα Προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της παραγγελίας.
10. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πωλητής αποστέλλει επιβεβαίωση αποδοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
11. Στη συνέχεια, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο Πωλητής αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Οι πληροφορίες αποδοχής είναι η δήλωση του Πωλητή για την αποδοχή της Προσφοράς που ορίζεται στην §4. σημείο 9, και όταν ο Πελάτης λάβει την παραγγελία, η Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς συνάπτεται.
12. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, ο Πωλητής επιβεβαιώνει τους όρους του στον Πελάτη, αποστέλλοντάς τους σε μέσο δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ή εγγράφως στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά την Εγγραφή ή την τοποθέτηση παραγγελίας.
 

§ 5 Πληρωμή

 
1. Οι τιμές στον ιστότοπο του Καταστήματος που αναγράφονται δίπλα στο προϊόν είναι ακαθάριστες τιμές και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα παράδοσης και τυχόν άλλα έξοδα που ο Πελάτης θα υποχρεωθεί να καταβάλει σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς, για τα οποία ο Πελάτης θα ενημερωθεί κατά την επιλογή του τρόπου παράδοσης και την τοποθέτηση της παραγγελίας.
2. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής για τα προϊόντα που παραγγέλνει:
α) τραπεζικό έμβασμα μέσω εξωτερικών πλατφορμών πληρωμών Adyen και PayPal (στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί αφού ο Πωλητής αποστείλει επιβεβαίωση αποδοχής παραγγελίας στον Πελάτη και αφού ο Πωλητής λάβει πληροφορίες από την αντίστοιχη πλατφόρμα πληρωμών σχετικά με την πληρωμή που πραγματοποίησε ο Πελάτης),
β) τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή (στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί αφού ο Πωλητής αποστείλει στον Πελάτη επιβεβαίωση παραγγελίας, ότι τα έξοδα έχουν ληφθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή),
γ) με αντικαταβολή, πληρωμή από τον Προμηθευτή κατά την πραγματοποίηση της Παράδοσης (στην περίπτωση αυτή, η εκτέλεση της παραγγελίας θα αρχίσει μετά την αποστολή από τον Πωλητή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας στον Πελάτη).
3. Ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει για την παραγγελία την τιμή που καθορίζεται στη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς εντός 3 εργάσιμων ημερών, εάν έχει επιλεγεί η μορφή προπληρωμής.
4. Εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει την πληρωμή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην § 5 σημείο 3, ο Πωλητής ορίζει πρόσθετη προθεσμία για την πληρωμή από τον Πελάτη και ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με αυτό σε μέσο δεδομένων. Οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσθετη προθεσμία πληρωμής περιέχουν επίσης πληροφορίες με την ημερομηνία λήξης αυτής της προθεσμίας, κατά την οποία ο Πωλητής θα αρνηθεί τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει τη δεύτερη προθεσμία πληρωμής, ο Πωλητής αποστέλλει στον Πελάτη δήλωση ακύρωσης της Σύμβασης σε μέσο δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 491 του Αστικού Κώδικα της Πολωνίας.
 

§ 6 Παράδοση

 
1. Ο Πωλητής παραδίδει στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2. Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα Προϊόντα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, χωρίς ελαττώματα.
3. Ο Πωλητής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που απαιτούνται για την παράδοση και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας στον ιστότοπο του Καταστήματος.
4. Ο χρόνος παράδοσης και διεκπεραίωσης της παραγγελίας, που αναφέρεται στον ιστότοπο του Καταστήματος, θεωρείται σε εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 5,  σημείο 2 του Κανονισμού.
5. Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται στον Πελάτη μέσω του Προμηθευτή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας.
6. Την ημέρα αποστολής των Προϊόντων στον Πελάτη, αποστέλλεται από τον Προμηθευτή μήνυμα επιβεβαίωσης της αποστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη.
7. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξετάζει προσεκτικά το παραδοτέο δέμα με τον τρόπο που είναι αποδεκτός για δέματα αυτού του τύπου. Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε στο προϊόν ή απώλειας του προϊόντος, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπάλληλο του Προμηθευτή να συμπληρώσει κατάλληλο πρωτόκολλο.
8. Ο Πωλητής, σύμφωνα με τις επιθυμίες του Πελάτη, επισυνάπτει στην αποστολή που αποτελεί αντικείμενο παράδοσης, απόδειξη ή τιμολόγιο με ΦΠΑ για τα παραδοθέντα Προϊόντα.
Για να λάβει τιμολόγιο με ΦΠΑ, ο Πελάτης πρέπει να δηλώσει, κατά την υποβολή της παραγγελίας, ότι αγοράζει τα Προϊόντα ως Επιχειρηματίας (φορολογούμενος). Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο στο έντυπο παραγγελίας πριν από την αποστολή της παραγγελίας στον Πωλητή.
9. Στο πλαίσιο της Σύμβασης με τον Πελάτη, ο Πωλητής μπορεί να στείλει πρόσκληση για τη συμπλήρωση Φόρμας Ερωτήσεων μετά την Εξυπηρέτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη. Οι ερωτήσεις γίνονται προκειμένου να μελετηθεί η γνώμη της συνεργασίας. Ο Πελάτης μπορεί να συμπληρώσει οικειοθελώς τη Φόρμα Ερωτήσεων.
 

§ 7 Εγγύηση του Πωλητή

 
1. Ο Πωλητής διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα παραδίδονται χωρίς φυσικά και νομικά ελαττώματα. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Πελάτη εάν το προϊόν έχει φυσικό ή νομικό ελάττωμα (Εγγύηση).
2. Εάν τα Προϊόντα παρουσιάζουν ελαττώματα, ο Πελάτης μπορεί:
α) να υποβάλει αίτημα μείωσης της τιμής ή ακύρωσης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, εάν ο Πωλητής δεν αντικαταστήσει αμέσως και χωρίς καμία ενόχληση για τον Πελάτη το ελαττωματικό Προϊόν με Προϊόν χωρίς ελαττώματα ή δεν αφαιρέσει το ελάττωμα. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει εάν τα Προϊόντα έχουν ήδη αντικατασταθεί ή αλλαχθεί από τον Πωλητή ή ο Πωλητής δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα Προϊόντα με κατάλληλα ή να εξαλείψει τα ελαττώματα. Ο Πελάτης μπορεί, αντί της εξάλειψης του ελαττώματος που προτείνει ο Πωλητής, να ζητήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος με Προϊόν που δεν έχει ελαττώματα ή, αντί της αντικατάστασης του Προϊόντος, να ζητήσει την εξάλειψη του ελαττώματος, εκτός εάν είναι αδύνατο να συμμορφωθεί το Προϊόν με τη Σύμβαση με τον τρόπο που επιθυμεί ο Πελάτης ή απαιτεί υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τη μέθοδο που προτείνει ο Πωλητής. Κατά την επεξεργασία του υπερβολικού κόστους, λαμβάνεται υπόψη το κόστος του προϊόντος χωρίς ελαττώματα, το είδος και το μέτρο του ελαττώματος που διαπιστώθηκε, καθώς και η ταλαιπωρία στην οποία θα εκτίθετο διαφορετικά ο Πελάτης.
β) να απαιτήσει την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με προϊόν χωρίς ελαττώματα ή την εξάλειψη του ελαττώματος. Ο Πωλητής υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν με Προϊόν χωρίς ελαττώματα ή να εξαλείψει το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς να προκαλέσει ταλαιπωρία στον Πελάτη. Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του Πελάτη εάν είναι αδύνατο να συμμορφωθούν τα ελαττωματικά προϊόντα με τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς με τον τρόπο που επέλεξε ο Αγοραστής ή εάν απαιτούνται υπερβολικές δαπάνες σε σύγκριση με τη δεύτερη δυνατή μέθοδο συμμόρφωσης με τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς. Ο Πωλητής πρέπει να αναλάβει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης.
3. Ο Πελάτης που δικαιούται την εγγύηση υποχρεούται να παραδώσει το ελαττωματικό προϊόν στη διεύθυνση του Πωλητή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι Καταναλωτής, ο Πωλητής αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.
4. Ο Πωλητής υπέχει ευθύνη βάσει της Εγγύησης, εάν διαπιστωθεί φυσικό ελάττωμα εντός δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων στον Πελάτη. Η αξίωση για την άρση του ελαττώματος ή την αντικατάσταση του προϊόντος με προϊόν χωρίς ελαττώματα λήγει μετά από ένα έτος, αλλά η περίοδος αυτή δεν μπορεί να λήξει πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς ή να υποβάλει αίτηση για μείωση της τιμής λόγω του ελαττώματος που διαπιστώθηκε στο Προϊόν. Εάν ο Πελάτης έχει ζητήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος με Προϊόν χωρίς ελαττώματα ή την εξάλειψη του ελαττώματος, η προθεσμία για την ακύρωση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς ή τη συμπλήρωση αίτησης μείωσης της τιμής αρχίζει όταν ο Πωλητής δεν τηρήσει την προθεσμία για την αντικατάσταση του Προϊόντος ή την εξάλειψη του ελαττώματός του.
5. Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τα Προϊόντα ή την εκπλήρωση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μπορούν να απευθύνονται από τον Πελάτη σε γραπτή μορφή στη διεύθυνση του Πωλητή.
6. Ο Πωλητής, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος που περιέχει το παράπονο, θα απαντήσει στο παράπονο για τα Προϊόντα ή στο παράπονο σχετικά με την εκπλήρωση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς που υποβλήθηκε από τον Πελάτη.
7. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει αξίωση στον Πωλητή χρησιμοποιώντας δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Στην καταγγελία, ο Πελάτης πρέπει να περιγράψει το πρόβλημα. Ο Πωλητής θα εξετάσει αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών, την καταγγελία και θα δώσει απάντηση στον Πελάτη.
8. Ο Πωλητής αποποιείται την ευθύνη για την Εγγύηση σε σχέση με τους Επιχειρηματίες.
 

§ 8 Εγγύηση κατασκευαστή/διανομέα

 
1. Τα προϊόντα, που πωλούνται από τον Πωλητή, μπορεί να καλύπτονται από την Εγγύηση που παρέχεται από τον Κατασκευαστή των προϊόντων ή τον Διανομέα.
2. Στην περίπτωση Προϊόντων που καλύπτονται από Εγγύηση τέτοιου τύπου, πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο της Εγγύησης εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο του Καταστήματος.
 

§ 9 Ακύρωση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς

 
1. Ο Πελάτης, που είναι Καταναλωτής και έχει συνάψει Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς, μπορεί να την ακυρώσει εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρει τους λόγους.
2. Η προθεσμία για την ακύρωση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς αρχίζει από τη στιγμή που ο Καταναλωτής, ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή ή ένας τρίτος που έχει επιλέξει ο ίδιος, εκτός του Προμηθευτή, αρχίζει να κατέχει τα Προϊόντα. Ο Καταναλωτής ή/και ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή μπορεί να ακυρώσει τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς αποστέλλοντας επιστολή ακύρωσης στον Πωλητή. Η επιστολή αυτή μπορεί να αποσταλεί, για παράδειγμα, εγγράφως στη διεύθυνση του Πωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Η αίτηση ακύρωσης μπορεί να υποβληθεί σε μια φόρμα, που αναφέρεται από τον Πωλητή στον ιστότοπο του Καταστήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: Έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί να αποσταλεί η αίτηση πριν από τη λήξη της.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, αυτή θεωρείται άκυρη.
4. Εάν ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή έχει υποβάλει αίτηση ακύρωσης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς πριν ο Πωλητής αποδεχθεί την προσφορά του, η προσφορά καθίσταται άκυρη.
5. Ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ακύρωσης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς από τον Καταναλωτή, όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης των Προϊόντων στον Καταναλωτή. Ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που έχει λάβει από τον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία με τα δικαιώματα του Καταναλωτή μέχρι να επιστραφεί το Προϊόν ή μέχρι ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή να προσκομίσει απόδειξη επιστροφής του Προϊόντος, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα.
6. Εάν ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή που ασκεί το δικαίωμα ακύρωσης έχει επιλέξει μέθοδο παράδοσης των προϊόντων, διαφορετική από τη φθηνότερη τακτική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος που επωμίστηκε ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή.
7. Ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τα Προϊόντα στον Πωλητή, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ακύρωσε τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί η πρόωρη επιστροφή των Προϊόντων στον Πωλητή.
8. Σε περίπτωση άρνησης, ο Πελάτης, ο οποίος είναι Καταναλωτής ή Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή, επιβαρύνεται μόνο με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων.
9. Εάν το προϊόν λόγω της φύσης του δεν μπορεί να επιστραφεί ταχυδρομικά, ο Πωλητής πρέπει να ενημερώσει τον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία με τα δικαιώματα του Καταναλωτή για το κόστος επιστροφής του προϊόντος στον ιστότοπο του Καταστήματος.
10. Ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του Προϊόντος ως αποτέλεσμα της χρήσης του με ακατάλληλο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του.
11. Ο Πωλητής οφείλει να επιστρέψει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή, εκτός εάν ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή συμφώνησε προσωπικά για άλλον τρόπο επιστροφής, ο οποίος δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον ίδιο.
12. Το δικαίωμα ακύρωσης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς δεν διασφαλίζεται στον Πελάτη που είναι Καταναλωτής ή Επιχειρηματίας με τα δικαιώματα του Καταναλωτή των Προϊόντων που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, τα οποία, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση.
 

§ 10 Δωρεάν υπηρεσίες

 
1. Ο Πωλητής παρέχει στους Πελάτες δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
α) Φόρμα επικοινωνίας,
β) Ενημερωτικά δελτία,
γ) Λογαριασμό του Πελάτη,
δ) Κριτικές
2. Οι υπηρεσίες που ορίζονται στην §10 σημείο 1 παρέχονται 24 ώρες το 24ωρο.
3. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να αλλάξει τον τύπο, τη μορφή, το χρόνο και τη μέθοδο παροχής πρόσβασης στις επιλεγμένες αναφερόμενες υπηρεσίες, για τις οποίες θα ενημερώνει τους Πελάτες σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των Κανόνων.
4. Η υπηρεσία «Φόρμα επικοινωνίας» χρησιμεύει για την αποστολή μηνύματος στον Πωλητή μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Καταστήματος.
5. Η ακύρωση της δωρεάν φόρμας υπηρεσίας ανατροφοδότησης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και σημαίνει διακοπή της αποστολής αιτημάτων στον Πωλητή.
6. Η υπηρεσία «Ενημερωτικό δελτίο» (Newsletter) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε Πελάτη που συμπληρώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής που παρέχει ο Πωλητής στον ιστότοπο του Καταστήματος. Μετά την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής, ο Πελάτης θα λάβει αμέσως έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στη φόρμα εγγραφής, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία. Μετά την ενεργοποίηση του συνδέσμου, ο Πελάτης συνάπτει σύμβαση για την απόκτηση της υπηρεσίας Newsletter σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Πελάτης μπορεί επιπλέον να σημειώσει το αντίστοιχο πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής κατά τη διαδικασία εγγραφής, προκειμένου να εγγραφεί. Μόλις ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος από τον Πελάτη, συνάπτεται σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας Newsletter με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο Πελάτης μπορεί επιπλέον να σημειώσει το κατάλληλο πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής προκειμένου να εγγραφεί στην υπηρεσία Newsletter.
7. Η υπηρεσία Newsletter αποσκοπεί στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στην προσφορά του Πωλητή. Τα μηνύματα αποστέλλονται από τον Πωλητή σε όλους τους εγγεγραμμένους πελάτες.
8. Κάθε επιστολή, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους Πελάτες, περιλαμβάνει ιδίως: πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, ένα συμπληρωμένο πεδίο «θέμα», το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο της επιστολής και πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και την επιλογή ακύρωσης της δωρεάν υπηρεσίας Newsletter.
9. Ο Πελάτης μπορεί να διαγραφεί από τις επιστολές ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τη συνδρομή του από το σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο αποστέλλεται ως μέρος της επιστολής, ή απενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο στο Λογαριασμό Πελάτη.
10. Η υπηρεσία «Λογαριασμός Πελάτη» είναι διαθέσιμη μετά την εγγραφή υπό τους όρους που περιγράφονται στους Κανόνες και σημαίνει την παροχή στον Πελάτη μιας ειδικής σελίδας στον ιστότοπο του Καταστήματος, η οποία επιτρέπει στον Πελάτη να αλλάξει τα δεδομένα που έδωσε κατά την εγγραφή, καθώς και να παρακολουθεί την κατάσταση των παραγγελιών και το ιστορικό των παραγγελιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
11. Ένας εγγεγραμμένος Πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα στον Πωλητή για τη διαγραφή του Λογαριασμού του Πελάτη, αλλά εάν ο Πωλητής ζητήσει τη διαγραφή του Λογαριασμού του Πελάτη, αυτός μπορεί να διαγραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος.
12. Η υπηρεσία «Κριτικές» επιτρέπει στον Πωλητή και στους Πελάτες με Λογαριασμό Πελάτη να δημοσιεύουν στον ιστότοπο του Καταστήματος ατομικές υποκειμενικές απόψεις των Πελατών, ιδίως σχετικά με τα Προϊόντα.
13. Η ακύρωση της υπηρεσίας «Κριτικές» είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και σημαίνει ότι ο Πελάτης παύει να δημοσιεύει περιεχόμενο στον ιστότοπο του Καταστήματος.
14. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την πρόσβαση στο Λογαριασμό του Πελάτη και στις δωρεάν υπηρεσίες, εάν ο Πελάτης συμπεριφέρεται με ανάρμοστο τρόπο απέναντι στον Πωλητή ή σε άλλους Πελάτες, εάν ο Πελάτης παραβιάζει το νόμο ή τις διατάξεις των Κανόνων, καθώς και όταν ο αποκλεισμός της πρόσβασης στο Λογαριασμό του Πελάτη και στις δωρεάν υπηρεσίες δικαιολογείται για λόγους ασφαλείας - ιδίως: παραβίαση της ασφάλειας του ιστότοπου του Καταστήματος ή άλλες ενέργειες παραβίασης. Ο αποκλεισμός της πρόσβασης στο Λογαριασμό του Πελάτη και στις δωρεάν υπηρεσίες για τους παραπάνω λόγους διαρκεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίλυση του ζητήματος, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στο Λογαριασμό του Πελάτη και στις δωρεάν υπηρεσίες. Ο Πωλητής ειδοποιεί τον Πελάτη για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στον Λογαριασμό του και στις δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στη φόρμα εγγραφής.
 

§ 11 Ευθύνη του πωλητή στην ανάρτηση περιεχομένου

 
1. Το αναρτημένο περιεχόμενο δεν εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του Πωλητή και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τις δραστηριότητές του.
2. Ο Πωλητής δηλώνει ότι:
α) έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και τα συγγενικά δικαιώματα στα αντικείμενα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (για παράδειγμα, εμπορικά σήματα) ή/και στα αντικείμενα των συγγενικών δικαιωμάτων που συνθέτουν το περιεχόμενο,
β) η τοποθέτηση και ο διαμοιρασμός των υπηρεσιών που ορίζονται στην §10 του Κανονισμού, των προσωπικών δεδομένων, των εικόνων και των πληροφοριών σχετικά με τρίτους είναι νόμιμη και με τη συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν,
γ) συμφωνεί να δώσει πρόσβαση στο δημοσιευμένο περιεχόμενο σε άλλους Πελάτες,
δ) δίνει τη συγκατάθεσή του για όλες τις προετοιμασίες στο πλαίσιο του νόμου «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων».
3. Ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα να αναρτά, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που ορίζονται στην §10 του Κανονισμού, προσωπικά δεδομένα τρίτων και να διανέμει εικόνες τρίτων χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συγκατάθεση τρίτου που απαιτείται από το νόμο.
4. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτάται από τους Πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 των Κανόνων.
5. Οι Πελάτες δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν περιεχόμενο το οποίο, ιδίως, μπορεί να:
α) να δημοσιεύονται με κακή πρόθεση, για παράδειγμα, με πρόθεση να παραβιάσουν τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων,
β) να παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών μυστικών ή που σχετίζονται με υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας,
γ) να είναι προσβλητικό ή να αποτελεί απειλή για άλλους ανθρώπους, να περιέχει γλώσσα που παραβιάζει τους καλούς τρόπους (για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί βωμολοχίες ή όρους που συνήθως θεωρούνται προσβλητικοί),
δ) να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του πωλητή,
ε) παραβιάζει με άλλον τρόπο τις διατάξεις του Κανονισμού, τους κανόνες συμπεριφοράς, την ισχύουσα νομοθεσία, τους κοινωνικούς ή ηθικούς κανόνες.
6. Εάν λάβει ειδοποίηση σύμφωνα με την §12 των Κανόνων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να αφαιρέσει το περιεχόμενο που έχει αναρτήσει ο Πελάτης στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που ορίζονται στην §10 των Κανόνων, ιδίως όσον αφορά περιεχόμενο για το οποίο, βάσει αναφορών από τρίτους ή τις αρμόδιες αρχές έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να συνιστά παραβίαση των παρόντων Κανόνων ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Πωλητής δεν ελέγχει μόνιμα το αναρτημένο περιεχόμενο.
7. Ο Πελάτης συμφωνεί με την ελεύθερη χρήση από τον Πωλητή του περιεχομένου που έχει αναρτήσει ο ίδιος ως μέρος του Ιστότοπου του Καταστήματος.
 
 

§ 12 Αναφορά απειλών ή παραβιάσεων δικαιωμάτων

 
1. Εάν ο Πελάτης ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πιστεύει ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Καταστήματος παραβιάζει τα δικαιώματά του, τα προσωπικά του δικαιώματα, την ευπρέπεια, τα συναισθήματα, τα ήθη, τις πεποιθήσεις, τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, την τεχνογνωσία, τα μυστικά που προστατεύονται από το νόμο ή βάσει υποχρέωσης, μπορεί να ειδοποιήσει τον Πωλητή για πιθανή παραβίαση.
2. Ο Πωλητής, που ειδοποιήθηκε για μια πιθανή παραβίαση, λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αφαίρεση του περιεχομένου που προκάλεσε την παραβίαση από τον ιστότοπο του Καταστήματος.

 

§ 13 Προστασία προσωπικών δεδομένων

 
1. Οι κανόνες για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου.
 

§ 14 Καταγγελία της Σύμβασης (δεν ισχύει για τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς)

 
1. Τόσο ο Πελάτης όσο και ο Πωλητής μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα που απέκτησε το άλλο μέρος πριν από την καταγγελία της προαναφερόμενης Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς και τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω.
2. Ο Πελάτης, ο οποίος έχει εγγραφεί, καταγγέλλει τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποστέλλοντας κατάλληλη δήλωση βούλησης στον Πωλητή, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο απομακρυσμένης επικοινωνίας που επιτρέπει στον Πωλητή να διαβάσει τη δήλωση βούλησης του Πελάτη.
3. Ο Πωλητής καταγγέλλει τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποστέλλοντας στον Πελάτη δήλωση βούλησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής.
  

§ 15 Τελικά συμπεράσματα

 
1. Ο Πωλητής ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, αλλά στην περίπτωση που αυτή έχει συναφθεί με Πελάτες που είναι Επιχειρηματίες, ο Πωλητής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση εκ προθέσεως ζημίας και στην έκταση των πραγματικών ζημιών που υπέστη ο Πελάτης που είναι Επιχειρηματίας.
2. Το περιεχόμενο των παρόντων Κανόνων μπορεί να καταγραφεί με εκτύπωση, αποθήκευση σε μέσο ή λήψη ανά πάσα στιγμή από τον ιστότοπο του Καταστήματος.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας στο πλαίσιο της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με καλό τρόπο. Το δίκαιο, που εφαρμόζεται για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, είναι το πολωνικό δίκαιο.
4. Κάθε Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει εξωδικαστικές επιλογές για την επίλυση παραπόνων και την ανάκτηση αποζημιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαμεσολάβηση. Κατάλογοι μόνιμων διαμεσολαβητών και ενεργών κέντρων διαμεσολάβησης υποβάλλονται και παρέχονται από τους προέδρους των αντίστοιχων περιφερειακών δικαστηρίων. Ο Πελάτης, ο οποίος είναι Καταναλωτής, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει εξωδικαστικές προσφυγές συμπληρώνοντας καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΕ ODR που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στους παρόντες Κανόνες. Όλες οι παραγγελίες που γίνονται δεκτές από τον Πωλητή για εκτέλεση πριν από την ημερομηνία εισαγωγής των νέων Κανόνων υλοποιούνται με βάση τους Κανόνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία που ο Πελάτης δίνει την παραγγελία. Η τροποποίηση των Κανόνων τίθεται σε ισχύ εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο του Καταστήματος. Ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη 7 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των νέων Κανόνων για την αλλαγή των Κανόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει σύνδεσμο προς το κείμενο των τροποποιημένων Κανόνων. Εάν ο Πελάτης δεν αποδέχεται τους νέους Κανόνες, υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Πωλητή, γεγονός που οδηγεί στη λύση της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 των Κανόνων.
6. Οι κανόνες τίθενται σε ισχύ στις 31.08.2023
 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΥΝΗΜΑ!